Foto: Hannah Larsson

Träffa våra medarbetare

Att jobba för Kungsbacka kommun är inte som att jobba för vilken arbetsgivare som helst. Hör våra medarbetare själva berätta om vad som driver dem och vad som får dem att älska sitt jobb.

Följ våra jobbkonton i sociala medier

Administration, HR & Kommunikation

Camilla Gerdgren – samhällsvägledare
Tobias Engström- miljö- och hälsoskyddsinspektör
Emma Hygrell Thorbjörnsons- bygglovsingenjör 
Jeanette Ragnvaldsson- mätningsingenjör
Marianne Persson- laboratorietekniker 
Said Racic- miljöskyddsinspektör 

Chefer

Susanne Törnberg-Gårdström – enhetschef
Mikael Delin- enhetschef 
Paolo Marini – enhetschef 
Anja Degerman- förskolechef 

Förskola, grundskola & fritidsverksamhet

Charlotte Länzlinger – förstelärare i förskolan
Veronica Elofsson – förstelärare
Maria Nilsson Broberg- fritidsassistent
Helena sagar – lektor
Mia Haglund - skolbibliotekarie

Socialt arbete

Mahmoud Aliallahi-  stödassistent
Luise Beetz- socialsekreterare
Ulrika Krook- stödassistent
Abbe- kontaktperson på boenden för ensamkommande

Vård & Omsorg

Pethra Norbäck- sjuksköterska