Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson

Abbe ger flyktingungdomar en bra start

Abbe ser till att nyanlända flyktingungdomar får en så bra start som möjligt i Sverige. Han gör ett viktigt jobb för att skapa trygghet och bra förutsättningar.

Abbe jobbar med ensamkommande flyktingbarn:

”Mitt jobb går ut på att skapa trygghet för ensamkommande flyktingbarn. Vi har plats för sju ungdomar på boendet Fyrtornet som är bemannat dygnet runt. Mitt jobb består mycket i att finnas till för ungdomarna. Jag försöker lyssna på dem, om vad som händer i skolan och samhället och förklara. Vi som jobbar här är fritidspedagoger, socionomer, lärare eller beteendevetare.

Bra kontakt

Jag känner att mitt jobb är viktigt. Om jag misslyckas med att få en bra kontakt med våra ungdomar, så finns risken att de får det svårare att få en bra start och i framtiden lära sig språket, lyckas i skolan och få ett bra jobb. Det är mycket de måste sätta sig in i. De har flytt till Sverige och har en historia som du och jag aldrig skulle kunna drömma om. Deras uppväxt är så långt ifrån vår svenska trygghet man kan komma.

Därför finns jag här som ett stöd och för vägledning.

Mycket kontakter

För mig har jobbet inneburit en ögonöppnare för samhället och de myndigheter vi har kontakt med. Skola, socialtjänst, migrationsverket, vårdcentral och kommun – de kontakterna funkar för det mesta bra.”

Läs mer om Fyrtornet.