Foto: Ayla Irebring Foto: Ayla Irebring Foto: Ayla Irebring Foto: Ayla Irebring

Anja brinner för att utveckla förskolorna

Anja Degerman har hunnit med att pröva ett antal olika roller i yrkeslivet. Hon har jobbat som IT-pedagog och varit anställd både på grund- och förskolan. Idag ansvarar hon som förskolechef för fyra förskolor och brinner för att utveckla ett medvetet pedagogiskt arbete.

Anja Degerman har arbetat drygt sju år som förskolechef i Kungsbacka kommun.

Hon har en lång yrkeskarriär bakom sig och Kungsbacka har hunnit bli den tredje kommun hon arbetar i. Anja har tidigare arbetat som förskolelärare under många års tid. Hon började sin yrkeskarriär på en förskola i Hammarkullen och fortsatte sedan till kvinnofolkhögskolans förskoleverksamhet.

Så småningom började hon arbeta som pedagog i grundskolan. Hon arbetade framförallt med sexåringar och hade som uppgift att försiktigt slussa in dem i deras nya skolmiljö. Under sitt yrkesliv har Anja också arbetat som IT-pedagog och startat upp den första förskollärarutbildningen i Varberg. 

Under en period var jag också anställd i Borås där jag stöttade studenter under deras praktikperiod.  I samma veva blev jag erbjuden ett jobb som förskolechef och blev tvungen att välja om jag ville fortsätta på högskolan eller vara arbetsledare.

Anja valde det senare och 2008 blev hon anställd som förskolechef i Kungsbacka kommun.

– Det var lite som att hoppa ut från en trampolin att ta jobbet. Jag kände ingen i Kungsbacka och kunde inte heller hitta i staden.  

Ansvarar för fyra förskolor

Idag är Anja förskolechef på fyra stycken förskolor.  Två av dem drivs med traditionell pedagogik samtidigt som de övriga är anpassade enligt den så kallade Reggio Emilia-filosofin. 

Eftersom arbetssättet från början kommer från Italien gjorde vi en studieresa dit.  Vi jobbade sida vid sida med de italienska förskollärarna och jag skuggade deras pedagogiska ledare.

Anja förklarar att Reggio Emilia innebär att förskollärarna så långt det är möjligt låter barnen utforska världen på egen hand.  

Istället för att pedagogerna lär ut kunskap ser de barnen som kompetenta redan från början. Det kan exempelvis betyda att de vuxna coachar barnen att tänka efter själva istället för att direkt ge svaret på en fråga. Barnets egna tankar och hypoteser är viktiga.

Bra lärmiljö

Genom att arbeta pedagogiskt medvetet ger man en så bra lärmiljö som möjligt till barnen, menar Anja.

Det pedagogiska uppdraget engagerar mig mycket i mitt yrke som förskolechef. Jag har alltid varit intresserad av pedagogik och har under mitt yrkesliv hela tiden vidareutbildat mig i ämnet.

Tre gånger om året får Anja också möjlighet att föra en pedagogisk diskussion med sina medarbetare. Då sitter hon ner med varje medarbetare och har ett längre samtal om deras arbete, hur det har sett ut under året, hur de tänker kring det och på vilket sätt det kan utvecklas. 

Det är tillfällen där jag kan ge beröm för gott arbete och inspirera till att utveckla arbetet ännu mer.

Mycket kompetensutveckling

Som förskolechef i Kungsbacka upplever Anja att kommunen har satsat på henne. 

Jag har fått gå många utbildningar.  Exempelvis fick jag nästan omedelbart efter min anställning läsa den statliga rektorsutbildningen.  Förskolorna i kommunen har också en bra digital standard. På varje avdelning finns Ipads och PC och varje förskola har projektorer, trådlöst nätverk och smartboard.

Anja tycker att jobbet som förskolechef ger henne möjlighet att använda alla de kompetenser hon har samlat på sig under yrkeslivet. Hennes tidigare erfarenheter uppskattas också av förskollärarna.

– Jag har praktisk erfarenhet av att jobba i verksamheterna. Jag vet exempelvis hur det är att stå med två vikarier i en barngrupp. 

Anja har gångavstånd mellan de fyra förskolor hon ansvarar för och tycker det är en stor fördel.

En gång i veckan besöker jag varje verksamhet och pratar med både pedagoger och barn. Om det finns tid stannar jag kvar och deltar på en samling, ett gympapass eller någon annan aktivitet som är på gång.

Anja ser också till att få och ge information genom en utvecklingsgrupp. Varannan vecka träffar hon då företrädare från varje verksamhet

Gruppen består av företrädare från varje verksamhet. Jag träffar dem varannan vecka och de blir min förlängda arm till förskolorna. 

Kan påverka arbetsmiljön

Anja har 40 anställda på de fyra förskolorna och hennes personal och arbetsgivaransvar tar mycket tid. Utöver det ansvarar hon också för budget och arbetsmiljö. 

Och just arbetsmiljö har Anja stora möjligheter att  påverka framöver.

– Bredvid en av mina förskolor finns det en tom tomt. Där ska det byggas ännu en förskola och jag är med och formar hur den ska se ut.  Hållbar utveckling är temat för den nya förskolan och vi önskar att bygga växthus i anslutning till huset. Där kommer barnen både kunna odla och syssla med andra aktiviteter.