Att upptäcka tillsammans med barnen driver Charlotte

Ett utvecklande, variationsrikt arbete som ger mycket positivt tillbaka – så upplever Charlotte Länzlinger sitt jobb som förskollärare. Med en ny tjänst som förstelärare i förskolan tar hon ett steg vidare i sin yrkesutveckling.

På förskolan Villa Emilias yngrebarnsavdelning jobbar de just nu med lärande om ljuset. Det märks överallt. Från prismorna i fönstret, till stjärnhimmeln i kapprummet och det pågående pysselprojektet med en rislampa. Den ska täckas av plastmuggar i vilka barnen klistrat glitter, fjädrar och paljetter.

Det är förmiddag och barnen rör sig mellan olika rum och aktiviteter. Några barn leker med sandlera på ett ljusbord. Ett annat barn behöver hjälp med ett slags pussel, där ringar ska träs på en pinne. Det är lurigt. Man måste vrida på ringarna för att lyckas. Kamraten vill också vara med och leka – får hon det? Charlotte Länzlinger medlar mellan barnen och visar hur pusslet fungerar, låter dem sedan själva upptäcka vidare.

Upptäcker världen tillsammans med barnen

Redan som 18-årig vikarie i förskolan upptäckte Charlotte hur roligt förskolläraryrket var. Hon gillade samspelet mellan kollegorna och att varje dag var fylld med olika aktiviteter. Framför allt tyckte hon att det var givande att vara med barnen, att se världen utifrån deras perspektiv och ta del av deras vardag.

– De dagliga doserna av upptäckande tillsammans med barnen gör att jag efter 25 år i yrket vill stanna kvar, för det ger så mycket positivt. Det är spännande att se hur barn lär, säger Charlotte.

Efter sin förskollärarexamen fick Charlotte fast jobb med en gång. Hon har jobbat i Kungsbacka kommun sedan 1992. 

– Det är en bra, trygg kommun där man försöker satsa på förskolan. Vi ser att vi har bra resurser för min yrkesgrupp jämfört med många andra kommuner, som till exempel special- och talpedagoger och modersmålslärare i förskolan.

Jobbar enligt Reggio Emilia-filosofin

För åtta år sedan var Charlotte med och startade Villa Emilia. Förskolan utgår från den så kallade Reggio Emilia-filosofin, vilken hon bland annat studerat i dess hemland Italien. En bärande idé är att barnet ses som rikt, kompetent och nyfiket och ska få utveckla alla sina uttrycksmöjligheter. Pedagogens roll är att vara ett stöd i detta.

 – Enligt denna filosofi ska jag som pedagog inte lära ut till barnen hur saker fungerar och hur de ska göras – utan vi lär oss tillsammans, i varandras närvaro. Jag är deras medupptäckare när de skapar utifrån sina egna förutsättningar, reflekterar, och utvecklas. Att ge det rätta svaret är inte det viktigaste, utan upplevelsen vi har ihop. Det hänger på mig att jag tror på dem och vågar utmana dem.

Gillar att utmana sig själv

Hon beskriver sig själv som en person som gillar att utmana sig själv i jobbet för att komma vidare. Förskolläraryrket är allsidigt och ger många möjligheter till utveckling. Charlotte uppskattar att hålla sig à jour med aktuella forskningsrön och direktiv, och handleder studenter sedan flera år tillbaka.

Hon har även nyligen påbörjat en förstelärartjänst inom förskolan. Det är upp till varje kommun att låta förstelärarreformen omfatta förskolan. Kungsbacka har valt att satsa på förstelärare i förskolan som ett led i att höja kvaliteten i verksamheten och lägga en bra grund för barnens vidare lärande.

I hennes försteläraruppdrag ingår handledning av arbetslag i relationell pedagogik. Det är ett aktuellt forskningsområde som handlar om hur viktig relationen är mellan barn och pedagog för all sorts lärande. Inom kommunen pågår en kompetensutveckling för förskollärare och förskolechefer inom området.

– Jag hoppas att vårt arbete ska lägga en god grund ute i verksamheterna och att kvaliteten ökar i mötena mellan barn och vuxna, säger Charlotte.

– För egen del hoppas jag att tjänsten som förstelärare i förskolan ger mig möjligheter att utvecklas i mitt arbete. Kanske leder det till att jag får fler möjligheter att jobba med utveckling och handledning av olika slag, på en annan nivå.