Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson

Elevers framgångar gör Veronica stolt

Veronica Elofsson blev lärare för att hon själv hade en inspirerande lärare som väckte hennes intresse för historia i gymnasiet. Nyss fick hon en déjà vu-upplevelse. – En elev vill läsa samhällsvetarprogrammet och sa: ”Sedan vi fick dig har SO-ämnen blivit roliga”.

Veronica Elofsson är en av Kungsbackas nyligen utsedda förstalärare. Korridorerna i Smedingeskolan är hennes domäner, särskilt IT-rummet.

- Förstalärartjänsten innebär 30 procent IKT, alltså informations- och kommunikationsteknik. Det är roligt att varva undervisning med att utveckla vår undervisning med digitala verktyg och stödja kollegerna med praktiska frågor som tips om appar eller hur man kan jobba med ny teknik.

Hon blev smickrad över tjänsten, särskilt som hon jobbat ganska exakt de fyra år som krävs för att över huvudtaget bli utsedd till förstalärare.

- Under studietiden i Jönköping gjorde jag praktik på olika skolor, vilket var bra eftersom man fick inblick i skillnaderna mellan skolor.

Snart blev hon erbjuden ”drömtjänsten”, som hon beskriver det, på Smedingeskolan. Lärare i samhällsorienterade ämnen, SO, och svenska samt 15 procent IKT.

- Det är så roligt att undervisa med digitala verktyg.

IKT-delen har utökats till det dubbla sedan hon blev förstalärare. Under ansökningsprocessen blev hon intervjuad, observerad i klassrummet och genomgick webbaserade kapacitetstester.

Ett första projekt som hon och en kollega tagit tag i, är hur nätmobbning kan förebyggas genom mer samverkan mellan personal, elever och vårdnadshavare.

Ipad-mässa

Smedingeskolan har kommit långt med att använda digitala verktyg i undervisningen. Två år i rad har lärarna med god hjälp av eleverna arrangerat en mässa om Ipad i undervisningen, Wett-mässan. Lärare från hela Sverige lyssnade på föredrag, deltog i workshoppar och fick tips om hur man använder appar i undervisningen.

- Det var väldigt utvecklande och svetsade oss samman som team. Trots allt jobb med att planera inför och genomföra mässan, så gick man därifrån med ett stort leende.

Läraryrket genomgår ständiga förändringar. Men i klassrummet eftersträvar Veronica att det ska vara roligt för eleverna att lära, och att de ska vara trygga.

- Det ställs tuffare kunskapskrav på eleverna redan i grundskolan och med informationsflödet måste vi lägga större vikt vid att lära dem ett källkritiskt förhållningssätt. Samtidigt gäller det att inte stressa sönder ungdomarna, menar Veronica.

Skoluppgift blev debattartikel

Det är viktigt att knyta an till omvärlden i lärandet och uppmuntra elever att använda nya kunskaper och förhållningssätt. Veronica har ett lysande exempel på det. Hennes elever fick i uppgift att skriva en argumenterande text. Den då 14-åriga Julias text, om sexism inom onlinespel med rubriken Vi tjejer vill också se maffiga och coola ut, blev så bra att Veronica uppmanade henne att skicka in den som en debattartikel i en stor dagstidning.

- Det blev jättestort! Den blev otroligt uppmärksammad och Julia kommer att minnas resten av livet vad en vanlig skoluppgift kunde leda till.

Eleverna är framtiden

Det råder ingen tvekan om att Veronica stortrivs som lärare i högstadiet.

- Visst, det blir mycket administrativt arbete och stress vid terminens början och slut, men relationerna med eleverna ger så mycket. De är ju framtiden.

Sök jobb inom Barn & Utbildning

Läs mer om Utbildning i Kungsbacka

Rekryteringscenter

0300-83 41 11
rekrytering@kungsbacka.se