Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson

Emmas jobb bygger upp Kungsbacka

Ett block med den prydliga rubriken ”Att göra” med flera punkter därunder ligger på Emma Hygrell Thorbjörnsons skrivbord. – Det är väldigt typiskt mig, jag gillar att ha ordning och reda, säger bygglovsingenjören med stenkoll på sina akter.

Emma Hygrell Thorbjörnson är född och uppvuxen i Kungsbacka. Efter studier till byggingenjör på Chalmers och jobb som VVS-konstruktör, hittade hon hem igen.

– Det är trevligt i Kungsbacka och det känns bra att känna till kommunen.

Det är hårt tryck på hennes förvaltning Plan & Bygg och även den strategiska enheten på Kommunstyrelsens förvaltning som planerar för nya bostadsområden. Emma jobbar både lång- och kortsiktigt. 

– Själva ansökningsprocessen sker i flera steg och man kan väl säga att jag guidar de sökande genom myndighetskraven och förmedlar vilka tekniska krav som ställs vid husbyggnation.

Inga typiska dagar

Trots rutinerna, finns inga ”typiska” arbetsdagar för Emma. Hon visar några akter med ifyllda blanketter och ritningar som kommit in och beskriver hur hon sätter sig in i varje projekt.

– Man ska kunna mycket om allt, och främst vara tekniskt kunnig och även kunna förklara regler och lagar. För det handlar ju om mycket pengar för de som vill bygga ett hus.

Gillar ritningar

Bygglovhanteringen inleds med att Emma granskar ritningar.

– Innan byggstart träffar jag de som ska bygga i ett tekniskt samråd där vi går igenom arbetets planering och byggnadens grundläggning, brandskydd, energihushållning och ventilation, bland annat. Syftet är att efter samrådet kunna fatta ett beslut om startbesked.

Vid större projekt händer det att hon åker ut till byggarbetsplatsen när bygget kommit igång för att stämma av att bygget följer reglerna. Det sker även ett slutsamråd innan inflyttning, där byggherren ska visa att kraven för bygget har uppfyllts.

– Det är väldigt varierande och jag kan följa projekt från början till slut. Jag gillar ritningar, de är som pussel. Och så är det trevligt att träffa alla människor. Jag minns ett par som skulle bygga sitt drömhus. De sa efter mötet att de trodde att det skulle vara väldigt byråkratiskt och stelt, men att det hade varit väldigt trevligt.

Pedagog

Att bena ut myndigheternas krav och detaljplaners begränsningar ställer krav på bygglovhandläggarnas pedagogiska förmåga att förklara varför det måste vara så.

– Och när det kommer nya regler, till exempel Attefallshusen i höstas, så får vi mängder av frågor kring det, så det gäller att vara uppdaterad och påläst.

Emma trivs med sitt jobb.

– Dagarna går väldigt fort och det blir aldrig enformigt. Jag tycker om att jobba med samhällsfrågor och har bra möjligheter att kompetensutvecklas genom kurser. Vi har breda kunskaper och det finns alltid någon att fråga här i huset.


Sök jobb i Kungsbacka kommun

Läs mer om bygglov och tillstånd