Foto: Ayla Irebring Foto: Ayla Irebring Foto: Ayla Irebring Foto: Ayla Irebring

Helena utvecklar undervisningen med ny forskning

Helena Sagar är i grunden lärare. Men tack vare en doktorsexamen jobbar hon idag som lektor. I tjänsten undervisar hon och har också tid att ägna sig åt både forskning och utvecklingsprojekt.

Inne i klassrummet har eleverna i årskurs sju samlats för dagens kemilektion. De lyssnar uppmärksamt på Helena Sagar som ståendes framme vid tavlan berättar om appen Loopme.

Med hjälp av appen kan ni gå in och berätta vad ni tycker om undervisningen.  Jag kommer att använda era åsikter i min forskning men ni kommer att vara helt anonyma. 

Helena har behörighet att undervisa både på grund- och gymnasieskola i ämnena biologi, fysik, kemi och teknik. Sedan ett år tillbaka har hon också en doktorsexamen i naturvetenskap med inriktning mot undervisning.  

Jag läste vid en forskarskola i utbildningsvetenskap, CUL, här i Göteborg.  Studierna var på deltid och jag fick dem finansierade av Kungsbacka kommun. Det gjorde det möjligt för mig att ta min examen.

Arbetar som lektor

Helena är anställd på Kullaviksskolan där hon har jobbat i snart femton år.  Men hennes tjänst har omvandlats från lärare till lektor. Hon gissar på att hon är en av få personer i Sverige som arbetar som lektor vid en grundskola och har egen forskning som en del av arbetet.   

– Tjänsten är fantastisk. Jag är med och bidrar till ungdomars utveckling, träffar många olika människor och har en enorm frihet i arbetet. Dessutom är det ett kreativt jobb. 

Utöver den forskning Helena själv har hand om arbetar hon både med undervisning och skolutvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekten tar upp 30 procent av tjänsten och är kommunövergripande. Projekten innebär att Helena bidrar med forskning i olika skolfrågor. Hon har också startat upp något hon kallar för ”Finlir, forskningsinitierade lärare i realiteten”. 

- Vi prövar olika undervisningstekniker och analyserar sedan resultatet.  Grunden i Finlir är forskningsmetoder där allt arbete noggrant prövas och utvärderas.  

Undervisning förankrad i verkligheten  

När Helena undervisar lägger hon tyngdpunkten på det entrepenöriella lärandet.  Lärstilen innebär att teoretiska fakta kopplas till verkliga situationer.

- På så sätt får kunskaperna ett värde. Jag försöker hela tiden prata med eleverna om varför de lär sig något och vad kunskaperna ska användas till.  

Helena vill genom det entrepenöriella lärandet bygga upp elevernas självkänsla och möjligheter att hantera livet utanför skolan. 

Just nu förbereder de kemilektioner för yngre barn. Uppgiften är kopplad till en konkret situation. Samtidigt lär de sig ämnet och får själva ta ansvar för att driva projektet. 

Helena hoppas att kopplingen mellan undervisning och verkliga situationer ska höja elevernas intresse. Hon menar att ungdomars egen drivkraft blir allt viktigare i undervisningen.

- Förr fick pliktkänsla ungdomar att göra sina skoluppgifter. Idag är det motivation som driver yngre människor. Då måste utbildningen anpassas efter det.

Läs mer om Utbildning i Kungsbacka

Se lediga tjänster inom Barn & Utbildning