Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson

Jeanette sätter Kungsbacka på kartan

Jeanette är mätningsingenjör på förvaltningen för Plan & Bygg. Hon är en del i arbetet med att bygga Kungsbacka som samhälle.

Jeanette Ragnvaldsson, mätningsingenjör, Plan & Bygg:

”Hur skulle ambulansen komma fram om det inte fanns någon väg? Och visst är det en lyx att tappa rent vatten ur kranen och slippa utedass på gården? Hur skulle villaområdet se ut om alla fick bygga som de själva vill? För mig är det viktigt att göra något nyttigt för samhället.

Mätningsingenjör

Jag jobbar som mätningsingenjör. Det innebär att jag mestadels jobbar ute på fältet. När någon ska bygga något, gör jag mätningar som till exempel en nybyggnadskarta eller  husutstakning. När huset är klart gör jag en lägeskontroll och mäter in huset så att det kan läggas in i kartan. Det är roligt när jag får följa ett projekt hela vägen, från det att vi har gjort en nybyggnadskarta till husutstakning vid byggstart och färdigt hus vid lägeskontroll.  

Viktiga ledningar

Inmätning av nyanlagda vatten- och avloppsledningar, bredbandsnät och fjärrvärme åt externa uppdragsgivare är också en stor del av vårt arbete. Kommunen är ansluten till  ledningskollen.se, där ledningsägare, kommun och byggherrar kan hålla koll så att man inte gräver i något rör eller kabel. Jag sätter ut kommunens VA- och bredbandsnät. Det är viktigt för att undvika ledningsbrott och vattenläckor. Vi på kartavdelningen utför även mätningar i samband med lantmäteriförrättningar inom Kungsbacka tätort.

Omväxlande jobb

Jag gillar omväxlingen i mitt jobb, att vara ute i friska luften, träffa människor och att se resultat. Kungsbacka har den lilla kommunens vi-känsla och den stora kommunens utmaningar. Det är en styrka som gör att vi medarbetare utvecklas och känner samhörighet. En stor fördel är att vi har stor kunskap och mycket erfarenhet samlat under samma tak.

Livspusslet

Jag tycker att det är skönt att ha flextid och nära till jobbet, eftersom jag bor i kommunen. För mig är det viktigt att livspusslet går ihop och att jag samtidigt utvecklas som person och mår bra. För mig är det att göra ”bred” karriär. Här finns utvecklingsmöjligheter inom kommunen och det pågår ett ständigt förbättringsarbete där man lyckas kombinera nytänkande med att ta tillvara på den stora kunskapsbank som finns bland äldre och erfarna medarbetare. Vi plockar det bästa av framtiden och dåtiden.”