Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson

Luise hjälper unga att hitta rätt i livet

Redan i gymnasiet visste Luise Beetz att hon ville jobba med människor. Helgjobbet som kolloledare för barn med olika problematik ledde in henne på socionomstudier. I dag är hon socialsekreterare på utredningsenheten och hjälper Kungsbackas ungdomar som hamnat på villovägar.

Men är det inte deprimerande att jobba med ungdomar i en problematisk situation på grund av missbruk, psykisk ohälsa, mobbning, våld, funktionshinder eller dåliga relationer till familj och skola? Socialsekreteraren Luise Beetz skakar på huvudet.

- Nej, mitt jobb är väldigt spännande och utmanande. Jag får följa ungdomar en liten bit på vägen och vara med och skapa en förändring genom att stödja familjen. Man vet inte riktigt vad som kommer att hända under en arbetsdag. Akuta situationer går före planerade.

Olika insatser

Luise Beetz jobbar på förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs utredningsenhet. Hon möter ungdomar i 13-20-årsåldern och utreder behov av stöd och insatser, antingen frivilliga eller tvångsvård, och vad som ska uppnås. Insatserna kan vara i kommunens regi eller hos en annan aktör. 

- Ibland leder inte våra utredningar till några insatser över huvudtaget, det kan räcka med att ha lyft fram och pratat om problemen. Andra gånger märks våra insatser inte förrän långt senare. Ibland kan det handla om liv eller död men oavsett vad, är det viktigt att ge ungdomarna och deras föräldrar bra bemötande och stöd.

Vill jobba med unga

Luise har alltid velat jobba med människor. Från jobbet som kolloledare för unga, gick hon vidare till sjukvården.

- Men det var för mycket fokus på sjukdom, jag vill träffa människor tidigare i deras liv och arbeta mer med sociala problem för att förbättra och bidra till att göra skillnad tidigare.

Efter 3,5 års studier till socionom och jobb som biståndshandläggare och socialsekreterare på vuxenenheter i Malmö och Göteborg, hittade hon sitt drömjobb i Kungsbacka kommun.

- Mitt mål har hela tiden varit att jobba med barn och ungdomar och i januari 2013 började jag här. Jag trivs jättebra, det är spännande och varierande och jag har jättebra kolleger. Det finns tydliga ramar och lagstiftning vi måste följa för rättssäker behandling. Vissa ungdomar ser man några gånger, andra jobbar man med under en lång och intensiv tid. Det är nog det som jag tycker är roligast – att se när de tar sig ur en problematisk situation och får en ny inriktning på sitt liv.

Drömjobb

Socionomyrket är brett och ger möjligheter till flexibilitet och karriärmöjligheter.

- Vad jag gör om fem år? Förmodligen samma sak. Jag har mitt drömjobb just nu. Det finns inget jag hellre skulle vilja jobba med, slår Luise fast. 

Läs mer om Omsorg, Stöd & Hjälp

Sök jobb inom Vård, Omsorg & Socialt arbete