Foto: Ayla Irebring Foto: Ayla Irebring Foto: Ayla Irebring Foto: Ayla Irebring

Maria lyssnar på ungdomarna

Demokratiutbildning, besök på skolor eller projekt mot rasism. Arbetsuppgifterna en fritidsassistent möter är många och varierande. Maria Nilsson Broberg har jobbat i yrket snart sju år men ser hela tiden nya möjligheter att utvecklas.

På scenen diskuterar de tre ungdomarna vilken väg de ska ta till Queer Up i Kungsbacka. De har kört vilse och alla tre är oroade över att missa festivalen. 
- Det är första gången vi har improvisationsteater. Deltagarna är från Neutronen, vår riktade verksamhet med HBTQ- tema, förklarar Maria.

Maria började arbeta som fritidsassistent för snart sju år sedan. Men redan som tonåring visste hon att det var det hon ville jobba med.  Kommunen som hon växte upp i erbjöd inte många fritidsaktiviteter för ungdomar.  Unga som ville utveckla ett intresse fick göra det på egen hand, vilket Maria också gjorde.  

- Jag startade upp spelningar och tyckte att det var väldigt roligt. När jag blev äldre ville jag hjälpa andra ungdomar att göra samma sak.

Vikariat blev fast anställning

Så småningom blev Maria antagen till Kulturverkstaden i Göteborg. Hon ville fortfarande arbeta som fritidsassistent och planerade att komplettera kulturverkstaden med studier på fritidsledarlinjen. 

– Men istället fick jag ett vikariat på Kungsbacka kommun. Det varade ett år och gick sedan över i en fast anställning.

"Uttryck era åsikter"

Som nyanställd fick Maria ansvar för projektet Barbrobetalar, ett forum för ungdomar som har åsikter om kommunens verksamhet. Hon handledde ungdomsgrupper och besökte skolor för att berätta om möjligheterna för engagemang.  Hon anordnade också mötesplatser för ungdomar och kommunens politiker. Maria förklarar att en viktig del av hennes arbete är att uppmuntra ungdomarna att själva tycka till. 

Varje år håller vi demokratiutbildningar i årskurs åtta. Då berättar vi hur kommunen är uppbyggd och vem som bestämmer vad. På så sätt får ungdomarna veta vilka rättigheter de har och hur de kan påverka. 

Drivna ungdomar

Besöken på skolorna är ett tillfälle att lyssna in vilka aktiviteter ungdomarna är intresserade av.  Om Maria och hennes kollegor hör att flera personer har samma intresse kan de starta upp ett projekt, ett så kallat mobiliserande arrangemang, för att sammanföra individer.

Men ofta är det tonåringarna själva som sätter igång och genomför aktiviteterna.   

– Då finns vi fritidsassistenter med för att handleda och stötta ungdomarna.  

Ett fritt arbete 

Som fritidsassistent har Maria ett fritt arbete. Hon rör sig mellan flera olika lokaler och trivs med friheten.

- Min tidigare erfarenhet av yrket är att man är knuten till en viss lokal en viss tid. Men så är det inte i Kungsbacka.  

Maria är nöjd över att jobba i en kommun av Kungsbackas storlek. Här är det enkelt att nätverka med ungdomar, föreningar och skolor, menar hon.  Andra fördelar i yrket är mötet med många olika typer av människor och en bredd av arbetsuppgifter.

– Jag har gått från att jobba med politik och påverkan till att jobba med mänskliga rättigheter i stort.  Det finns alltid möjlighet att utvecklas som fritidsassistent. 

Läs mer om Ung i Kungsbacka

Sök jobb inom