Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson

Marianne ger dig rent vatten

Marianne Persson är laboratorietekniker på Hammargårds reningsverk. Hennes jobb går bland annat ut på att kontrollera att utsläppen från våra reningsverk påverkar miljön så lite som möjligt.

Marianne Persson, laboratorietekniker, Hammargård

”Jag gör en viktig insats för miljön genom vattenanalyser och utsläppskontroll av prover som har tagits från olika ställen i kommunen. Vi gör detta för att kontrollera att utsläppsvattnet inte innehåller skadliga ämnen, utan att vår reningsprocess har fungerat som den ska.

Jag har jobbat för Kungsbacka kommun sedan 1992. Att jag stannat så länge beror på att jag trivs så bra. Jag har roligt på jobbet med bra kolleger och vårt laboratorium här på Hammargårds reningsverk är ackrediterat av Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, att genomföra de analyser som krävs för att hålla god kvalitet på vattnet. Varje år så testas vi av inspektörer från Swedac som kommer hit och kontrollerar laboratoriet och oss som jobbar här. Det är klart att då är man lite nervös, det känns att det är på riktigt.

Stor arbetsgivare

Kungsbacka kommun är som ett företag med stor intern arbetsmarknad. Man kan avancera inom kommunen för det är en stor arbetsgivare. Man börjar jobba någonstans och kan vidareutbilda sig eller utvecklas med organisationen. När man jobbar för kommunen, så jobbar man ju för samhället. Vi har ju sett i andra kommuner, till exempel i Östersund där de hade kryptosporidium i dricksvattnet, hur stor påverkan det fick på samhället med människor som blev sjuka och belastade sjukvården, förskolor, skolor och arbetsplatser som fick stänga. Därför känns vårt jobb här viktigt.

Studiebesök

Det är roligt när vi får studiebesök från skolor. Eleverna kanske kommer hit och förväntar sig att det ska vara smutsigt eftersom det är ett reningsverk men möts av det här – ljusa laboratorier med personal i vita rockar och höga krav på dokumentation och att kunna kemi, beräkna formler och mäta substanser.

Det finns en samlat hög kompetens i Kungsbacka kommun som klarar det ansvar vi har att sköta samhället. Det tycker jag är häftigt. Och att själv få ingå i det.”

Läs mer om Hammargård.