Mia - Särö skolas bibliotekarie lyfter läsningen

Särö skolas bibliotekarie Mia Haglund är en frisk fläkt i biblioteksvärlden som älskar att skapa aktiviteter som förstärker våra elevers läsupplevelse. Genom engagemanget i Skolverkets satsning Läslyftet, där flera medarbetare från Kungsbackas skolor deltar, blir hennes arbete i klasserna mer effektivt.

I biblioteket på Särö skola huserar bibliotekarien Mia Haglund. Mia har alltid haft ett stort intresse för böckernas värld och att utbilda sig till bibliotekarie var ett självklart val. Idag arbetar hon aktivt med att inspirera och uppmuntra till läsning bland både yngre och äldre elever på Särö skola.

Sociala aktiviteter kopplat till läsning

- Jag har egentligen två uppdrag, berättar Mia. Det ena är att jobba mot målen som är relaterat till läsning. Det andra är att inspirera och uppmuntra till läsning. Jag skapar gärna aktiviteter som förstärker och gör läsupplevelsen mer levande. Det kan vara allt från bokcirklar och poesistunder till författarbesök och teatrar.

- Jag tycker att det är viktigt att skapa sociala aktiviteter kring läsning och träffas runt böcker i olika former.  Bokcirklarna är ett bra exempel där vi läser och sedan reflekterar och diskuterar innehållet. På så sätt kan eleverna ta del av varandras läsning och höra varandras tankar och reflektioner.

Mia är en drivande kraft i MIK-arbetet på Särö skola. MIK är en förkortning för Medie- och Informationskunnighet och omfattar alla de viktiga kunskaper vi som medborgare måste kunna hantera i dagens digitala informationssamhälle. MIK-arbetet sker i samarbete med lärare, IKT-pedagoger och skolbibliotek där alla bidrar med sina kompetenser.

Samarbete med pedagoger i satsningen Läslyftet

Under läsåret som gått har Mia deltagit i Skolverkets satsning Läslyftet tillsammans med pedagogerna på F-3. Läslyftet, som är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik, har varit med mycket givande för Mia att delta i.

- Det har varit mycket värdefullt att sitta tillsammans med pedagogerna och hitta gemensamma referensramar och förhållningssätt, menar Mia. Jag kan varmt rekommendera fler bibliotekarier att vara med på Läslyftet.

- För mig har det inneburit att jag fått en bättre inblick i hur lärarna arbetar, vilket gör mitt arbete i klasserna mer effektivt.

Klassbesök en naturlig del i arbetet

Ricke Berglund, förstelärare på F-3 på Särö skola tycker att Mias arbetssätt är en stor tillgång för undervisningen.

- Att Mia är tillgänglig för eleverna är bra för alla, även för de svaga, säger Rikke. Hon driver läsningen framåt på skolan genom att hon kommer ut i klasserna och har lektioner. Hon håller också i olika läsprojekt och hon har ett positivt och engagerande arbetssätt, som gör att alla blir intresserade av böcker och läsning.

Biblioteket på Särö skola är inte bara en ovärderlig källa till kunskap, det är också en plats för tankar och reflektioner.

– Jag vill att eleverna ska trivas och hitta inspiration bland mina bokskatter, menar Mia. Vi lever i ett digitalt samhälle där alla förväntas att vara ”online” hela tiden. Genom läsningen kan vi flytta fokus, få nya erfarenheter och hitta ett lugn. Det tror jag är viktigt för framtiden, avslutar Mia.

Mer information om hur medarbetare i Kungsbacka deltar i Läslyftet

Läs mer om våra grundskolor