Said - en av våra "miljödetektiver"

Intresset för miljön är en röd tråd i Said Racics yrkesliv. I Kungsbacka jobbar han med miljötillsyn vilket gör honom till något av en miljödetektiv. – Det är oerhört allmänbildande att få insyn i olika verksamheter när jag är ute på inspektion. Det är en stor tjusning med jobbet.

Said Racics stora intresse för miljö och naturvetenskap gjorde att han utbildade sig inom miljövetenskap. Efter att ha jobbat i en rad kommuner, sökte han sig till Kungsbacka hösten 2014. Här jobbar han med miljötillsyn på förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

– Det bästa med mitt jobb är att jag både får träffa människor och jobba administrativt. Ena dagen gör jag tillsynsbesök hos en mjölkbonde, andra dagen träffar jag en ingenjör inom processindustrin. Det är roligt och allmänbildande att få inblick i olika verksamheter.

Miljöskyddsinspektör

Saids jobb går ut på att kontrollera att näringsidkare med miljöpåverkande verksamheter följer de lagar och regler som finns i miljöområdet. Det kan handla om allt från stall med några hästar, till större industrier. Alla måste dock följa regler kring utsläpp.

– Mitt jobb är väldigt självständigt. Jag har en lista på tillsynsbesök som ska göras under året, sedan bokar jag in besök och planerar min tid. Tillsynsbesöken kräver förberedelser och efterarbete i form av granskning av tidigare rapporter och att skriva den aktuella rapporten.

Det händer mycket inom miljöområdet. Said och hans kolleger är alltid uppdaterade med de senaste riktlinjerna från svenska myndigheter och EU. Miljöarbetet på lokal nivå får resultat för hela vår omvärld.

– Man kan ta CFC-rapporterna som vi sammanställer och rapporterar nationellt, de visar ju att utsläpp av miljöfarliga freoner nästintill upphört vilket har förbättrat ozonlagret.

De allra flesta företagare som Said besöker har förståelse för vad tillsynen syftar till och tar chansen att få råd kring miljömål och lagstiftning.

– De som ser oss enbart som kontrollinstans får ut mindre av oss och vår kompetens. Det bästa är när det blir en bra dialog med verksamhetsutövaren. Många seriösa företag vill ligga långt före lagkraven och ser det som en konkurrensfördel. Och min ambition är att ge bra tips och ge bra service till näringslivet.

”Miljödetektiv”

Ibland blir det rentav lite detektivarbete för Said.

– Ja, det har hänt att jag fått söka i gamla arkiv efter möjliga källor till föroreningar. Och vi får ofta samtal och klagomål från allmänheten som vi utreder om de är befogade.

Said är specialiserad inom miljöskyddstillsyn på industrier och lantbruk, men har jobbat med övriga verksamhetsområden som livsmedel och hälsoskydd.

– Vi är ett team som jobbar med mål som politiken fastställt för att få bättre miljö för invånarna i Kungsbacka. Det känns bra.


Läs mer om tillstånd, regler & tillsyn

Sök jobb inom teknik, bygg & miljö