Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson

Sjuksköterskan Pethra jobbar med framtidens vård

Kommunsköterskan Pethra Norbäck sätter sig i den fyrhjulsdrivna jourbilen. Det är dags att åka till dagens sista patient. - Mitt jobb är fritt, jag kan planera min egen dag och har en patient i taget. Och vi har patienter med olika behov, allt ifrån lättare vård till vård i livets slutskede. Det känns utvecklande och omväxlande.

Pethra Norbäck sadlade om våren 2013 från akutsjukvård på Mölndals sjukhus till kommunsköterska i Kungsbacka hemsjukvård. Hon har ett stort distrikt i södra delen av kommunen med hela Frillesås som arbetsområde med varierande patienter över 65 år.

En vanlig missuppfattning, är att kommunens hemsjukvård endast har äldre vårdtagare.

- Det stämmer inte, under jourtid så ansvarar vi för kommunens alla invånare och på uppdrag från Region Halland så erbjuds även hemsjukvård till svårt sjuka barn. Så på helgerna när jag jobbar jourtid ingår jag i den grupp som vårdar barn i hemmet med medicinska insatser som till exempel dropp och provtagningar, berättar Pethra.

Hon, som tidigare gillade utmaningarna med akutsjukvård med hög puls och snabba beslut, uppskattar nu att få mer tid med varje enskild patient.  Stressen och känslan att inte räcka till när patienter ständigt påkallar uppmärksamhet som det är på en vårdavdelning på sjukhus har försvunnit.

Pethra arbetar mestadels dagtid, och varannan jobbhelg som har blivit var femte har lett till mer tid med familjen.  Kortare restid och med möjlighet att åka kollektivt till jobbet är ett stort plus.- Sedan är det skönt att jobba utomhus och se dagsljus istället för att gå i en ”sjukhusbunker”.

Avancerad vård i hemmet

Pethra har sitt kontor i Åsa men är mest ute hos patienterna som är spridda i hela södra kommundelen. 

- Jag har huvudansvar för 25-30 patienter som är i behov av olika avancerad vård. Jag brukar lägga upp dagen med hembesök på morgon och förmiddagen för att sitta på kontoret och dokumentera och planera på eftermiddagen.  Emellanåt ringer någon som är i behov av en akut bedömning eller insats då får man prioritera om i sin kalender. 

Fler patienter kommer att vårdas i hemmet framöver, tror Pethra.

- Tidigare hade jag väl förutfattade meningar om hemsjukvård, trodde att de mest tog PK-prover och delade mediciner. Men jag lär mig nya saker hela tiden och inför mer komplexa patienter får vi undervisning om det är avancerad utrustning som krävs. Många obotligt sjuka väljer att avsluta sitt liv i hemmet och då är det skönt att vara där som stöd.

Roligt att gå till jobbet

Patientkontakten blir mer genuin.

- Vi får mycket positivt från patienter, det gör att det är roligt att gå till jobbet. Och jag känner att man kan bygga på sin karriär med utbildningar och kurser.  Jag har ungefär 60 högskolepoäng extra i hjärtsjukvård, prevention, etik och akutmedicin sedan tidigare.

Och i Kungsbacka har Pethra gått en studenthandledningskurs. 

- Det är roligt men utmanande. Mycket händer inom sjuksköterskeutbildningen där hemsjukvård kommer att få större fokus, därför känns det roligt att visa vad vi gör. Hemsjukvården är så bred. I mitt område har vi en distriktssköterska, en skolsköterska och en sjuksköterska som är specialiserad inom både geriatrik och intensivvård. De olika bakgrunderna gör att vi lär av varandra.

Positiva förändringar

Kontrasten mot hennes tidigare sjukhusjobb är stor.

- Jag blev så trött på alla besparingar och den stora omsättningen på patienter. Här känns det som att förändringarna är positiva.  

Hon är tacksam för sina åtta år inom akutsjukvården och rekommenderar andra vårdanställda att öppna ögonen inför hemsjukvården.

- Jag hade tidigare inte tänkt på att kommunen är en stor arbetsgivare som även erbjuder kvalificerad sjukvård.