Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson

Tobias vill göra Kungsbackafjorden renare

Det tar tid att se resultatet av Tobias Engströms jobb. Som miljö- och hälsoskyddsinspektör ser han till att Kungsbacka uppfyller de nationella miljömålen – bland annat minskad övergödning av Kungsbackafjorden.

Tobias Engström har jobbat på förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd sedan sommaren 2014.

– Jag var på ganska många intervjuer innan jag fick det här jobbet, och är jätteglad att min chef vågade anställa mig, säger han.

För Tobias är döv sedan födseln och intervjun sker via teckenspråkstolk. Tyvärr har många andra sett Tobias dövhet som en begränsning.

– De har känt sig osäkra, men med de tekniska lösningar som finns nu så jobbar jag precis som alla andra. Jag hoppas att jag kan vara en bra förebild för andra döva och visa att det egentligen inte finns några hinder, tecknar Tobias.

Jo, kanske en sak. Mätning av bullerstörningar är en arbetsuppgift som Tobias inte gör.

– Fast å andra sidan har vi skojat om att då skulle mätningen bli helt utan subjektiva värderingar…

Lär kollegerna teckenspråk

Inspektörerna jobbar parvis när de är ute och inventerar enskilda avlopp. Tobias kommunicerar med sina kolleger genom att skriva på surfplattan eller lappar. Lite teckenspråk har han också lärt ut.

– Tolk har jag till en del besök och vid möten.

Tobias trivs på Kungsbacka kommun.

– Vi har bra villkor för friskvård och det är lätt att lära känna människor.

Miljöintresset har funnits sedan barndomen. Men det var först på högskolan som han började plugga miljö- och hälsoskydd.  Tidigare jobbade han på Länsstyrelsen med att inventera förorenade områden.

– Det var lite mer detektivarbete, med sökningar på nätet och i arkiv. Jag gillar att vara mer social.

Inventerar enskilda avlopp

Enheten som Tobias tillhör har som mål att varje år genomföra 800 inspektioner av de många enskilda avlopp som finns i Kungsbacka kommun. Det kan vara fritidshus som byggts om till permanentboenden, äldre fastigheter eller hus långt ut på landet där det kommunala VA-nätet inte är utbyggt.

– Vi funkar ungefär som bilbesiktningen. Vi inventerar avloppen och kollar upp om och vilka åtgärder som krävs för att avloppet ska uppfylla krav på rening. Sedan har fastighetsägaren en viss tid på sig att åtgärda bristerna, innan ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten träder i kraft. Men precis som med anmärkningar på bilen så väntar många till sista stund med att åtgärda, skojar Tobias. Och gör de inte det, så måste vi utdöma vite.

Riskerar övergödning

Enskilda avlopp får inte vara farliga för miljö eller hälsa. Ett bristfälligt avlopp kan lukta och förorena både dricksvatten och omgivning. Otillräcklig rening gör att Kungsbackafjorden övergöds.

– Tyvärr har Kungsbackafjorden ganska dålig status och vi måste förbättra vattenkvaliteten. Det krävs små, enskilda insatser och det kommer att ta tid att se resultaten. Men det är viktigt, understryker Tobias.

Sök jobb i Kungsbacka kommun

Läs mer om Kungsbackas arbete med Vatten & Avlopp