Enkäter

På denna sida samlar vi kommunens aktiva enkätundersökningar. Klicka på länkarna nedan för att komma till den enkät som du vill besvara.

Utvärdering COPE - The Community  Parent Education program

COPE är ett föräldrautbildningsprogram med syfte att stärka föräldrar i sitt föräldraskap och att förbättra samspelet inom familjen.

Svara på enkäten om COPE-kursen

Utvärdering av Öppna förskolan i Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommuns öppna förskolor genomför en enkätundersökning för att få veta mer om hur besökare upplever verksamheten. 

Svara på enkäten om Öppna förskolan