Revisionsrapporter

Revisionsrapporter 2017

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Granskning av verksamheter, processer och rutiner

Grundläggande granskning 2016
Granskning avseende hemsjukvård för de mest sjuka äldre

Kortversioner av granskningsrapporter

(Publiceras när de finns tillgängliga)

Svar från de granskade politiska nämnderna 

(Publiceras när de finns tillgängliga)

Granskning av kommunala bolag och stiftelser

(Publiceras när de finns tillgängliga)

Granskning av ekonomisk redovisning 

(Publiceras när de finns tillgängliga)

Revisionsberättelse för Kungsbacka kommun 2016

(Publiceras när de finns tillgängliga)