Så ser ungdomarna på sina liv

Var tredje år genomför Kungsbacka kommun undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Resultatet är ett bra underlag för att förstå hur det är att vara ung i Kungsbacka.

I Lupp svarar ungdomarna på frågor inom följande områden:

  • Familj- och boendesituation
  • Fritid
  • Skola
  • Politik och inflytande
  • Trygghet och hälsa
  • Arbete
  • Framtid
  • Förslag till en bättre framtid

Lupp-undersökning 2010

Undersökningen var ett första steg i arbetet med att följa upp och utveckla den kommunala ungdomspolitiken. Vi skaffade oss kunskap om hur ungdomarna i kommunen har det och vad de tycker är viktigt.

Turné till skolor för dialog

Resultatet skickades ut till alla skolor tillsammans med ett antal diskussionsfrågor. Det genomfördes också en Lupp-turné under två veckor där ungdomsarbetare var ute i ett antal skolor och hade en uppföljande dialog med eleverna kring resultatet.

Tio feriearbetande ungdomar gick under sommaren igenom resultatet av undersökningen och tog fram en handlingsplan för att visa vad kommunen kan bli bättre på.

Undersökningen har genomförts av Kungsbacka kommun och har sammanställts av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka kommun.

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Patrik Adiels
0300-83 46 63
patrik.adiels@kungsbacka.se