Byggnadsnämnden

Här kan du följa politikernas arbete i Byggnadsnämnden.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
11 januari  Hämta    Hämta
8 februari      
8 mars      
12 april      
9 maj      
7 juni      
27 juni      
30 augusti            
13 september            
11 oktober            
15 november            
13 december            

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Byggnadsnämnden träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen, Pul, publiceras inte protokollen från arbetsutskottet och byggnadsnämnden i sin helhet, vissa ärenden är borttagna.


Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt.
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna