Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder ärendena som ska tas upp i byggnadsnämnden och beslutar i ärenden enligt delegeringsordningen.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
25 januari Hämta   Hämta
8 februari Hämta   Hämta
22 februari Hämta    Hämta
15 mars Hämta   Hämta
28 mars Hämta    Hämta

12 april

Hämta   Hämta
28 april Hämta    
17 maj    
7 juni  
21 juni    
26 juli    
23 augusti  
13 september      
11 oktober      
25 oktober    
15 november
 
 
6 december

20 december  

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2016.

Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden ca 16 dagar före byggnadsnämndens sammanträde.

Arbetsutskottets protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Mujesira Mesinovic
0300-83 40 28
mujesira.mesinovic@kungsbacka.se