Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder ärendena som ska tas upp i byggnadsnämnden och beslutar i ärenden enligt delegeringsordningen.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
24 januari Hämta   Hämta

26 januari, extra möte

Hämta   Hämta
21 februari Hämta   Hämta 
1 mars, extra möte Hämta   Hämta 
14 mars Hämta   Hämta
28 mars      
10 april      
25 april      
9 maj      
23 maj      
7 juni      
15 augusti      
29 augusti      
19 september      
3 oktober        
24 oktober      
7 november      
28 november        
19 december        

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2017.

Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden ca 16 dagar före byggnadsnämndens sammanträde.

Arbetsutskottets protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna