Förskola & Grundskola

Här kan du följa politikernas arbete med att utveckla barnomsorg och utbildning för barn och elever i åldrarna 1-16 år.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
23 februari  Hämta  Hämta  Hämta
23 mars Hämta  Hämta  Hämta
30 mars Hämta    Hämta
20 april Hämta  Hämta  Hämta
18 maj  Hämta  Hämta  Hämta
14 juni Hämta  Hämta  Hämta
24 augusti Hämta    Hämta
21 september  Hämta  Hämta Hämta
26 oktober    
30 november    

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Nämnden för Förskola & Grundskola träffas en gång i månaden.

Dagordning till möten med nämnden för Förskola & Grundskola läggs ut ungefär fem dagar innan sammanträdet.

Protokoll från Förskola & Grundskolas sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Lars Sundbom, nämndsekreterare / utvecklare
0300-83 52 40
lars.sundbom@kungsbacka.se