Förskola & Grundskola

Här kan du följa politikernas arbete med att utveckla barnomsorg och utbildning för barn och elever i åldrarna 1-16 år.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
25 januari  Hämta  Hämta  Hämta
22 februari  Hämta  Hämta  Hämta
22 mars  Hämta  Hämta  Hämta
19 april  Hämta  Hämta  Hämta
24 maj      
13 juni      
23 augusti      
20 september      
25 oktober      
22 november      
19 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Nämnden för Förskola & Grundskola träffas en gång i månaden.

Dagordning till möten med nämnden för Förskola & Grundskola läggs ut ungefär fem dagar innan sammanträdet.

Protokoll från Förskola & Grundskolas sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Lars Sundbom, nämndsekreterare / utvecklare
0300-83 52 40
lars.sundbom@kungsbacka.se