Förskola & Grundskolas arbetsutskott

Förskola & Grundskolas arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden men har även delegation att fatta i beslut i vissa ärenden.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
24 januari  Hämta Hämta Hämta
8 mars  Hämta  Hämta Hämta
5 april  Hämta  Hämta  Hämta
3 maj  Hämta  Hämta

Hämta

31 maj  Hämta  Hämta  Hämta
15 augusti    
6 september    
11 oktober    
15 november    

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2016.

Arbetsutskottet sammanträder ungefär en gång i månaden. Några dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen innehållande de ärenden som ska diskuteras. Handlingar med personuppgifter publiceras dock inte.

Protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna