Förskola & Grundskolas arbetsutskott

Förskola & Grundskolas arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden men har även delegation att fatta i beslut i vissa ärenden.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
24 januari  Hämta Hämta Hämta
8 mars  Hämta  Hämta Hämta
5 april  Hämta  Hämta  Hämta
3 maj  Hämta  Hämta

Hämta

31 maj  Hämta  Hämta  Hämta
15 augusti    
13 september Hämta  Hämta  
11 oktober    
15 november    

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2016.

Arbetsutskottet sammanträder ungefär en gång i månaden. Några dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen innehållande de ärenden som ska diskuteras. Handlingar med personuppgifter publiceras dock inte.

Protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna

Lars Sundbom, nämndsekreterare / utvecklare
0300-83 52 40
lars.sundbom@kungsbacka.se