Förskola & Grundskolas arbetsutskott

Förskola & Grundskolas arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden men har även delegation att fatta i beslut i vissa ärenden.

2018

Möten  DagordningHandlingarProtokoll
17 januari    Hämta  Hämta  Hämta
7 februari    Hämta  Hämta  Hämta
7 mars        
4 april        
14 maj        
30 maj        
15 augusti        
5 september        
10 oktober        
7 november        
5 december        

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2017.

Arbetsutskottet sammanträder ungefär en gång i månaden. Några dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen innehållande de ärenden som ska diskuteras. Handlingar med personuppgifter publiceras dock inte.

Protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna

Lars Sundbom, nämndsekreterare / utvecklare
0300-83 52 40
lars.sundbom@kungsbacka.se