Förskola & Grundskolas arbetsutskott

Förskola & Grundskolas arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden men har även delegation att fatta i beslut i vissa ärenden.

2017

Möten  DagordningHandlingarProtokoll
24 januari    Hämta Hämta Hämta
8 mars    Hämta  Hämta Hämta
5 april    Hämta  Hämta  Hämta
3 maj    Hämta  Hämta

Hämta

31 maj    Hämta  Hämta  Hämta
15 augusti      
13 september   Hämta  Hämta  Hämta
11 oktober   Hämta  Hämta  Hämta
15 november   Hämta  Hämta  

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2016.

Arbetsutskottet sammanträder ungefär en gång i månaden. Några dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen innehållande de ärenden som ska diskuteras. Handlingar med personuppgifter publiceras dock inte.

Protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna

Lars Sundbom, nämndsekreterare / utvecklare
0300-83 52 40
lars.sundbom@kungsbacka.se