Fritid & Folkhälsa

Här kan du följa politikernas arbete med att utveckla kommunens fritid och folkhälsa.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
26 januari Hämta Hämta  Hämta
23 februari Hämta Hämta Hämta
23 mars Hämta Hämta
Hämta
20 april Hämta  Hämta  Hämta 
18 maj Hämta Hämta
Hämta
22 juni Hämta Hämta  Hämta
31 augusti Hämta Hämta
Hämta
28 september Hämta

Del 1
Del 2
Del 3

Hämta
26 oktober Hämta
Hämta

Hämta

23 november Hämta Hämta
 
14 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Nämnden för Fritid & Folkhälsa sammanträder ungefär en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Monica Bergbom
0300-83 41 82
fritid.folkhalsa@kungsbacka.se