Fritid & Folkhälsa

Här kan du följa politikernas arbete med att utveckla kommunens fritid och folkhälsa.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
25 januari Hämta Hämta Hämta
22 februari Hämta  Del 1
Del 2
 
15 mars      
19 april      
17 maj      
21 juni      
23 augusti      
20 september      
18 oktober      
22 november      
20 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Nämnden för Fritid & Folkhälsa sammanträder ungefär en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Monica Bergbom
0300-83 41 82
fritid.folkhalsa@kungsbacka.se