Fritid & Folkhälsa 2016

Här hittar du dagordningar, handlingar och protokoll från nämnden för Fritid & Folkhälsa under 2016.

2016

MötenDagordningHandlingarProtokoll
28 januari  Hämta Hämta  Hämta
18 februari  Hämta Hämta  Hämta
17 mars  Hämta Hämta  Hämta
21 april  Hämta Inga handlingar 
denna gång. 
 Hämta
19 maj  Hämta Hämta  Hämta
15 juni  Hämta Hämta  Hämta
25 augusti  Hämta Inga handlingar
denna gång. 
 Hämta
20 september  Hämta Hämta del 1

Hämta del 2 
Hämta
20 oktober  Hämta Hämta Hämta 
17 november  Hämta Hämta Hämta
15 december  Hämta Hämta
Hämta

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Monica Bergbom
0300-83 41 82
fritid.folkhalsa@kungsbacka.se