Funktionsstöd

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Funktionsstöd.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
22 februari  Hämta  Hämta  
22 mars      
19 april      
17 maj      
12 juni      
11 september      
18 oktober      
15 november      
11 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Nämnden för Funktionsstöd sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen.

Protokoll från sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Karolina Naij
0300-83 47 29
karolina.naij@kungsbacka.se