Funktionsstöd

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Funktionsstöd.

2017

MötenDagordning
HandlingarProtokoll
24 januari, planeringsdag
     
9 februari Hämta  Hämta  Hämta
9 mars Hämta  Hämta  Hämta
6 april Hämta

 Hämta

 Hämta
18 maj Hämta  Hämta

 Hämta
Hämta, §§43-48,55

8 juni, planeringsdag
 
13 juni Hämta  Hämta

Hämta
Hämta, §§ 62, 64

24 augusti
Utgår
Utgår Utgår
19 september hämta hämta
hämta
19 oktober hämta  hämta hämta
30 november      
14 december    

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Nämnden för Funktionsstöd sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen.

Protokoll från sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Karolina Naij
0300-83 47 29
karolina.naij@kungsbacka.se