Gymnasie & Vuxenutbildning

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning.

2018

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

7 februari  Hämta  Hämta  Hämta
14 mars  Hämta  Hämta  Hämta
25 april      
23 maj      
13 juni       
22 augusti    

 

19 september    

 

24 oktober       
28 november      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning träffas ungefär en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna