Gymnasie & Vuxenutbildning 2016

Här hittar du dagordningar, handlingar och protokoll för nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning under 2016.

2016

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

27 januari Dagordning Till diariet Protokoll
17 februari Dagordning Till diariet  Protokoll
16 mars Dagordning
Till diariet
 Protokoll
26 april Dagordning
 Hämta

 Protokoll

 Protokoll § 44

17 maj Dagordning  Hämta

 Protokoll 

13 juni  Dagordning   Hämta   Protokoll 
24 augusti  Mötet är
 inställd
   
21 september  Dagordning  Hämta 

 Protokoll

 Protokoll § 87

26 oktober   Dagordning   Hämta 

 Protokoll 

 Protokoll § 105 

5 december  Dagordning  Hämta   Protokoll 

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna