Individ & Familjeomsorg

Här kan du följa politikernas arbete med kommunens individ- och familjeomsorg.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
21 februari      
21 mars      
18 april      
16 maj      
13 juni      
13 september      
17 oktober      
14 november      
12 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från Individ & Familjeomsorgs sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Vera Lagerström
0300-83 45 19
vera.lagerstrom@kungsbacka.se