Individ & Familjeomsorg

Här kan du följa politikernas arbete med kommunens individ- och familjeomsorg.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
24 januari, planeringsdag  

8 februari  hämta

hämta

hämta

8 mars  hämta  hämta

hämta, § 19
hämta

5 april  hämta  hämta  hämta
17 maj hämta

 hämta

hämta
ärende nr 4

hämta, § 48

hämta

8 juni, planeringsdag

 
14 juni hämta
 hämta

hämta, § 68

hämta

23 augusti
Utgår
Utgår
Utgår
20 september
     
18 oktober
     
29 november
     
13 december
 
 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från Individ & Familjeomsorgs sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Vera Lagerström
0300-83 45 19
vera.lagerstrom@kungsbacka.se