Individ & Familjeomsorg

Här kan du följa politikernas arbete med kommunens individ- och familjeomsorg.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
24 januari, planeringsdag  

8 februari  hämta

hämta

hämta

8 mars  hämta  hämta

hämta, § 19
hämta

5 april  hämta  hämta  hämta
17 maj hämta

 hämta

hämta
ärende nr 4

hämta, § 48

hämta

8 juni, planeringsdag

 
14 juni hämta
 hämta

hämta, § 68

hämta

23 augusti
Utgår
Utgår
Utgår
20 september
hämta  hämta

hämta §§ 79, 84
hämta

18 oktober
 hämta  hämta  
29 november
     
13 december
 
 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från Individ & Familjeomsorgs sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Vera Lagerström
0300-83 45 19
vera.lagerstrom@kungsbacka.se