Kommunrevisionen

Här kan du följa politikernas arbete i kommunrevisionen.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
22 januari      
23 januari      
26 februari      
23 mars      
23 april      
24 april      
21 maj      
18 juni      
27 augusti      
28 augusti      
24 september      
22 oktober      
19 november      
17 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Kommunrevisionen sammanträder cirka en gång i månaden. Protokoll från kommunrevisionens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter, kontakta kommun@kungsbacka.se

Kontakta gärna