Kommunrevisionen

Här kan du följa politikernas arbete i kommunrevisionen.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
30-31 januari

 Hämta
27 februari

 Hämta
8 mars      Hämta
20 mars      Hämta
24 april

 Hämta
22 maj

 Hämta
21 juni      Hämta
21 augusti


18 september


23 oktober      
20 november      
11 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Kommunrevisionen sammanträder cirka en gång i månaden. Protokoll från kommunrevisionens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter, kontakta kommun@kungsbacka.se

Kontakta gärna