Kommunrevisionen 2016

Här hittar du protokoll från kommunrevisionens möten 2016.

2016

MötenDagordningHandlingarProtokoll
18 januari

Hämta
22 februari

Hämta
11 april

Hämta
23 maj

Hämta
13 juni    
20 juni

Hämta

18 augusti

Hämta
22 augusti    
26 september

Hämta
17 oktober     Hämta
14 november     Hämta
12 december     Hämta 

Vill du ha utskrifter, kontakta kommun@kungsbacka.se

Kontakta gärna