Kommunstyrelsen

Här kan du följa kommunstyrelsens arbete med att planera, leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi.

2017

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

MötenDagordningHandlingarProtokoll
17 januari  Hämta

Hämta 1 
Hämta 2 
Hämta 3 
Hämta 4 

 Hämta
21 februari  Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta 5
Hämta 6

Hämta § 21

Hämta § 22

Hämta § 23

Hämta § 24 - 51

14 mars  Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4

 Hämta §§ 52 - 68, 70 - 74

 Hämta § 69

11 april  Hämta

Hämta 1
Hämta 2

 Hämta § 84
 Hämta §§ 75 - 83,  85 - 89

23 maj,
budgetsammanträde
     
20 juni    
22 augusti    
26 september    
17 oktober      
21 november  
19 december  

Här hittar du kommunstyrelsens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Kommunstyrelsen, KS, förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det. KS genomför sedan kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

När protokollet har skrivits på av justeringspersonerna lägger vi ut det. 

Vill du ha utskrifter, kontakta 
Kommunledningskontoret
0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se

Kontakta gärna