Kommunstyrelsen

Här kan du följa kommunstyrelsens arbete med att planera, leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi.
  

2017

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

MötenDagordningHandlingarProtokoll
17 januari  Hämta

Hämta 1 
Hämta 2 
Hämta 3 
Hämta 4 

 Hämta
21 februari  Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta 5
Hämta 6

Hämta § 21

Hämta § 22

Hämta § 23

Hämta § 24 - 51

14 mars  Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4

 Hämta §§ 52 - 68, 70 - 74

 Hämta § 69

11 april  Hämta

Hämta 1
Hämta 2

 Hämta § 84
 Hämta §§ 75 - 83,  85 - 89

23 maj,
budgetsammanträde
 Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5
 Hämta 6
 Hämta 7
 Hämta 8
 Hämta 9
 Hämta 10
 Hämta 11
 Hämta 12
 Hämta 13
 Hämta 14
 Hämta 15
 Hämta 16
 Hämta 17

 Hämta §§ 99 - 114, 116 - 134

 Hämta § 115

20 juni Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5
 Hämta 6
 Hämta 7
 Hämta 8
 Hämta 9

 Hämta § 136

 Hämta § 135, §§ 137-175

22 augusti Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5

 Hämta
26 september Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5
 Hämta 6
 Hämta 7
 Hämta 8
 Hämta 9

 Hämta
17 oktober Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3

 
21 november  
19 december  

Här hittar du kommunstyrelsens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Kommunstyrelsen, KS, förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det. KS genomför sedan kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

När protokollet har skrivits på av justeringspersonerna lägger vi ut det. 

Vill du ha utskrifter, kontakta 
Kommunledningskontoret
0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se

Kontakta gärna