Kommunstyrelsen

Här kan du följa kommunstyrelsens arbete med att planera, leda och samordna kommunens verksamhet och ekonomi.

  

2018

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. För att läsa de olika handlingarna klickar du på Hämta.   

MötenDagordningHandlingarProtokoll
23 januari  Ärendelista

 Ärende 2 a - 7 a

 Ärende 7 b - 8 a

 Ärende 8 b - 8 c

 Ärende 8 d

 Ärende 8 e, 9 och 10 a

 Ärende 10 b

 Ärende 10 c, 11 - 13

 Ärende 14 - 17

 Ärende 20 - 21 a

 Ärende 21 b

 Ärende 21 c

 Ärende 22 a

 Ärende 22 b

 Ärende 23 a

 Ärende 23 b - 24 a

 Ärende 24 b

 Ärende 25 - 31

 Ärende 32 - 37

 
20 februari      
27 mars      
24 april      
29 maj      
19 juni      
28 augusti      
25 september      
23 oktober      
27 november      
18 december      

Här hittar du kommunstyrelsens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Kommunstyrelsen, KS, förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det. KS genomför sedan kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

När protokollet har skrivits på av justeringspersonerna lägger vi ut det. 

Vill du ha utskrifter, kontakta 
Kommunledningskontoret
0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se

Kontakta gärna