Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen.

2017

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

Möten  Dagordning  Handlingar  Protokoll 
 10 januari Hämta Hämta1 
Hämta 2 
 Hämta
24 januari Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5

 Hämta
 31 januari
Hämta  Hämta 1
 Hämta
 7 februari Hämta  Hämta

Hämta § 45

Hämta §§ 46 - 55

21 februari Hämta    Hämta
28 februari Hämta  Hämta  Hämta
7 mars Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3

 Hämta
21 mars Hämta  Hämta Hämta 
28 mars    
 4 april    
18 april    
 25 april    
2 maj    
9 maj    
16 maj,
budgetsammanträde
   
30 maj    
 7 juni    
 13 juni    
 27 juni      
 15 augusti    
 29 augusti    
 5 september    
 12 september    
 19 september    
3 oktober
   
 10 oktober

 24 oktober    
 31 oktober
 
 7 november

 14 november    
28 november    
 5 december
   
12 december    

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder varje tisdag. Dagen innan mötet lägger vi ut dagordning och handlingar till de ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna