Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen.
 

2017

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

 Möten  Dagordning  Handlingar  Protokoll 
  10 januari Hämta Hämta1 
Hämta 2 
 Hämta
 24 januari Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5

 Hämta
  31 januari
Hämta  Hämta 1
 Hämta
  7 februari Hämta  Hämta

Hämta § 45

Hämta §§ 46 - 55

 21 februari Hämta    Hämta
 28 februari Hämta  Hämta  Hämta
 7 mars Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3

 Hämta
 21 mars Hämta  Hämta Hämta 
 28 mars Hämta  Hämta

Hämta § 94

Hämta §§ 95 - 102

  4 april Hämta

 Hämta 1
 Hämta 2
 Hämta 3
 Hämta 4
 Hämta 5
 Hämta 6
 Hämta 7
 Hämta 8
 Hämta 9
 Hämta 10
 Hämta 11

 Hämta
 11 april Hämta  Hämta  Hämta
 18 april Hämta   Hämta  Hämta
  25 april Hämta    
 2 maj    
 9 maj    
 16 maj,
budgetsammanträde
   
 30 maj    
  5 juni    
  13 juni    
  27 juni      
  15 augusti    
  5 september    
  12 september    
  19 september    
 3 oktober
   
  10 oktober

  24 oktober    
  31 oktober
 
  7 november

  14 november    
 28 november    
  5 december
   
 12 december    

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder varje tisdag. Dagen innan mötet lägger vi ut dagordning och handlingar till de ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna