Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016

Här hittar du dagordningar, handlingar och protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott under 2016.

2016

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

 

Möten  Dagordning  Handlingar  Protokoll 
 12 januari Hämta

Hämta 1 
Hämta 2

Hämta
26 januari Hämta  Hämta  Hämta
 2 februari Hämta Hämta  Hämta
 9 februari

 

Hämta 

Hämta 1
Hämta 2 
Hämta 3 
Hämta 4 
Hämta 5 
Hämta 6 
Hämta 7 

Hämta
29 februari Hämta Hämta
Hämta
 Hämta
8 mars Hämta

Hämta 
Hämta 1 
Hämta 2

 Hämta
22 mars Hämta Hämta Hämta
29 mars Hämta Hämta 
Hämta 1
Hämta
 5 april Hämta Hämta Hämta 
19 april Hämta Hämta Hämta 
 26 april Hämta Hämta Hämta
3 maj Hämta Hämta Hämta 
10 maj Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3

Hämta 
17 maj,
budgetsammanträde
Hämta Hämta Hämta 
31 maj Hämta Hämta Hämta
 7 juni Hämta Hämta 1
Hämta 2
 Hämta
 14 juni Hämta  Hämta  Hämta
 28 juni  Hämta Hämta  Hämta
 16 augusti Hämta Hämta 1 Hämta 2 Hämta 3  Hämta
 30 augusti Hämta Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4 
 Hämta
 6 september Hämta Hämta  Hämta
 13 september Hämta Hämta  Hämta
 20 september Hämta Hämta  Hämta
 26 september Hämta   Hämta
 4 oktober Hämta
Hämta 1
Hämta 2
Hämta
 11 oktober Hämta
Hämta 1
Hämta 2
Hämta
 25 oktober Hämta
Hämta
Hämta
 1 november Hämta
Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta  5
Hämta
 8 november Hämta
Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta 5 a
Hämta 5 b
Hämta 6
 Hämta
22 november Hämta Hämta Hämta
 29 november Hämta Hämta 1 Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4 Hämta 5
 Hämta
6 december Hämta

Hämta 1
Hämta 2 Hämta 3

 Hämta
20 december  Hämta

Hämta 1 Hämta 2

Hämta

Kontakta gärna