Kommunstyrelsen 2016

Här hittar du dagordningar, handlingar och protokoll från kommunstyrelsens möten 2016.

2016

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

MötenDagordningHandlingarProtokoll
19 januari Hämta Hämta Hämta
23 februari Hämta

Hämta1
Hämta2

Hämta3

Hämta4

Hämta5

 Hämta
15 mars Hämta Hämta1 
Hämta 2 
Hämta 3 
Hämta 4 
 Hämta
12 april Hämta  Hämta 1 
Hämta 2 
Hämta 3 
Hämta
24 maj,
budgetsammanträde
Hämta Hämta
Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta 5
Hämta
21 juni Hämta Hämta
Hämta 1
 Hämta
23 augusti Hämta Hämta 1
Hämta 2  
Hämta 3
 Hämta
27 september Hämta
Hämta 1
Hämta 2
 Hämta
18 oktober Hämta
Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
 Hämta
15 november Hämta Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta 5
Hämta 6
Hämta 7
Hämta 8
Hämta 9

 

Hämta § 219
Hämta §220-§§ 245
13 december Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3
Hämta 4
Hämta 5

 

Hämta

Vill du ha utskrifter, kontakta

Kommunstyrelsens kansli
0300-83 40 00
kommun@kungsbacka.se

Kontakta gärna