Kultur & Turism 2016

Här hittar du dagordningar, handlingar och protokoll för nämnden för Kultur & Turism under 2016.

2016

MötenDagordningHandlingarProtokoll
27 januari Hämta Hämta Hämta
17 februari Hämta Hämta Hämta
16 mars Hämta Hämta Hämta 
20 april Inställt Inställt Inställt
18 maj Hämta Hämta Hämta
15 juni Hämta Hämta Hämta
31 augusti Hämta Hämta Hämta
21 september Hämta Hämta del 1
Hämta del 2 
Hämta
19 oktober Hämta Hämta Hämta
16 november Hämta  Hämta Hämta 
14 december Hämta Hämta Hämta

Nämnden för Kultur & Turism träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen (PUL) publiceras inte protokollen från arbetsutskottet och byggnadsnämnden i sin helhet, vissa ärenden är borttagna.

Vill du ta del av ett komplett protokoll eller de ärenden som inte finns publicerade här, kontakta nämndsekreteraren för Kultur & Turism.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna