Miljö & Hälsoskydd

Här kan du följa politikernas arbete med att sköta tillsynen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
26 januari Hämta
Hämta § 1
Hämta §§ 2-22
16 februari Hämta  

Hämta

16 mars Hämta
Hämta
20 april Hämta
Hämta
18 maj Hämta
Hämta
19 juni Hämta
Hämta
24 augusti Hämta
Hämta
14 september Hämta
Hämta § 111
Hämta §§ 112-128
26 oktober Hämta
Hämta
23 november Hämta

11 december Hämta 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen och handlingarna, som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. Vi lägger inte ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet. Från och med december 2015 justeras protokollen digitalt.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Helena Borgvall
0300-83 46 72
helena.borgvall@kungsbacka.se