Miljö & Hälsoskydd 2016

Här hittar du dagordningar, handlingar och protokoll för nämnden för Miljö & Hälsoskydd under 2016.
MötenDagordningHandlingarProtokoll
28 januari  Hämta
Hämta §1
Hämta §§ 2-18
18 februari Hämta  

Hämta §§ 19-20
Hämta §§ 21-31 

17 mars Hämta
Hämta
14 april Hämta
Hämta
19 maj Hämta
Hämta § 55
Hämta §§ 56-67
15 juni Hämta
Hämta
25 augusti Hämta
Hämta
15 september Hämta
Hämta
27 oktober Hämta
Hämta
17 november Hämta
Hämta
15 december Hämta 
Hämta