Service

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Service.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
25 januari  Hämta  Hämta Hämta § 1 
Hämta § 2-14
22 februari Hämta  Hämta  Hämta
22 mars Hämta  Hämta  Hämta
26 april Hämta

 Hämta 1

Hämta 2

 Hämta 1 § 37

Hämta 2 § 36, § 38-50

17-18 maj, planeringsdagar
Hämta
Hämta
 Hämta
14 juni Hämta
 Hämta  Hämta
23 augusti  Hämta

 Hämta

Hämta

Hämta
 
20 september  Hämta  Hämta  Hämta
18 oktober  Hämta  Hämta
22 november    
20 december    
 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Nämnden för Service sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras

Protokoll från nämnden för Services sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket vanligtvis sker en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna