Service 2016

Här hittar du dagordningar, handlingar och protokoll för nämnden för Service under 2016.

2016

MötenDagordningHandlingarProtokoll
20 januari Hämta  Hämta  Hämta
17 februari Hämta  Hämta  Hämta
23 mars Hämta Hämta  Hämta
20 april Hämta Hämta Hämta
18 maj Inställt 
 
15 juni Hämta Hämta  Hämta
24 augusti Hämta Hämta  Hämta 
21 september  Hämta Hämta Hämta
26 oktober  Hämta Hämta Hämta § 72 §§74-87
Hämta § 73
23 november  Hämta Hämta
Hämta § 88
Hämta §89-§§103
14 december Hämta  Hämta Hämta 

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna