Teknik

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Teknik.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
25 januari Hämta Hämta 1
Hämta 2
Hämta
22 februari Hämta Hämta

Hämta §§ 18-19

Hämta §§ 17,20-29

22 mars Hämta Hämta

19 april  
17 maj  
21 juni  
13 september  
18 oktober  
22 november    
13 december  

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Nämnden för Teknik träffas en gång i månaden.

Protokoll från Tekniks sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Fredrik Suneson
0300-83 41 05
fredrik.suneson@kungsbacka.se