Teknik

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Teknik.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
25 januari Hämta Hämta 1
Hämta 2
Hämta
22 februari Hämta Hämta

Hämta §§ 18-19

Hämta §§ 17,20-29

22 mars Hämta Hämta
Hämta
19 april Hämta

Hämta 1

Hämta 2

Hämta
17 maj Hämta Hämta
Hämta
21 juni Hämta Hämta Hämta
13 september Hämta  Hämta Hämta
18 oktober Hämta

 Hämta 1

Hämta 2

Hämta § 105

Hämta § 97-104, 106-112

22 november Hämta

Hämta 1

Hämta 2

Hämta 3

 
13 december  

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Nämnden för Teknik träffas en gång i månaden.

Protokoll från Tekniks sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Nämndsekreterare Lea Kulic
0300-83 40 13
lea.kulic@kungsbacka.se

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se