Tekniks arbetsutskott

Tekniks arbetsutskott förbereder ärenden som ska tas upp i nämnden.

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
16 januari Hämta

Hämta 1
Hämta 2
Hämta 3

Hämta
6 februari Hämta
Hämta Hämta
6 mars Hämta Hämta
Hämta
3 april Hämta Hämta 1
Hämta 2
Hämta
8 maj Hämta
Hämta
Hämta
5 juni Hämta Hämta
Hämta
28 augusti Hämta Hämta
Hämta
2 oktober Hämta  Hämta Hämta
6 november

 
4 december    

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2016.

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Fredrik Suneson
0300-83 41 05
fredrik.suneson@kungsbacka.se