Teknik 2016

Här hittar du dagordningar, handlingar och protokoll för nämnden för Teknik under 2016.

2016

MötenDagordningHandlingarProtokoll
27 januari Hämta
Hämta
Hämta
10 februari Hämta
Hämta
Hämta
23 mars Hämta Hämta
Hämta
20 april Hämta
Hämta
Hämta
18 maj Hämta
Hämta
Hämta
22 juni Hämta § 75
22 juni Hämta Hämta
Hämta
14 september Hämta
Hämta
Hämta
19 oktober Hämta
Hämta
Hämta
23 november Hämta
Hämta
Hämta
14 december Hämta
Hämta
Hämta

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Fredrik Suneson
0300-83 41 05
fredrik.suneson@kungsbacka.se