Valnämnd

Här kan du följa politikernas arbete i Valnämnden.

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
27 februari
Hämta Hämta Hämta 
22 maj Hämta Hämta Hämta 
25 september
Hämta Hämta  Hämta 
23 oktober Hämta Hämta   

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras.

Protokoll från valnämndens sammanträden läggs ut när de godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna