Service

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Service.

2018

MötenDagordningHandlingarProtokoll
24 januari  Hämta

 Hämta

Hämta

 Hämta
21 februari  Hämta  Hämta  Hämta
21 mars  Hämta  Hämta  Hämta
18 april  Hämta  Hämta  Hämta
16 maj  Hämta

 Hämta

Hämta

 Hämta
20 juni  Hämta  Hämta  
22 augusti    
 
19 september      
17 oktober      
21 november      
19 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2017.

Nämnden för Service sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras

Protokoll från nämnden för Services sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket vanligtvis sker en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?
Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Kontakta gärna