Vård & Omsorg

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Vård & Omsorg (f.d. äldreomsorg).

Dagordningar och protokoll lägger vi ut som pdf-dokument som du kan ladda ner. Handlingarna läser du i vårt diarium. Länken Till diariet i anslutning till varje sammanträde leder dig direkt till diariet där handlingarna är listade på ett överskådligt sätt. För att läsa de olika handlingarna för respektive ärende klickar du på Fulltext vid handlingens rubrik i diariet.  

2017

MötenDagordningHandlingarProtokoll
31 januari, planeringsdag
     
22 februari  Hämta Hämta  Hämta
22 mars Hämta Hämta  Hämta
19 april Hämta Hämta  Hämta
17 maj  Hämta Hämta  Hämta
14 juni  Hämta Hämta  Hämta
16 augusti, planeringsdag  
 
23 augusti  Hämta Hämta
 Hämta
20 september Hämta
 Hämta

Hämta

18 oktober
Hämta Hämta
 Hämta
22 november    
13 december      

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2016.

Kontakta gärna