Engagera dig och påverka

Lämna en synpunkt

Du kan tycka till eller lämna en synpunkt genom att klicka här. 

Du kan också höra av dig till kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset om du vill lämna dina synpunkter, ställa en fråga eller bli hänvisad till rätt person.

Påverka som ung

Gå med i ungdomsrådet

Ungdomsrådet arbetar för att göra ungas röster hörda i kommunen. Rådet sitter med i rådslag med politikerna och har även hand om pengar som ungdomar kan söka till olika projekt.

Gå med i Kungsbacka ungdomsråd

Lämna förslag under Barbrobetalar-kampanjen

Går du i 8:an, 9:an eller i gymnasiet kan du under två veckor i början av varje termin lämna förslag till vad som kan bli bättre i Kungsbacka kommun. Du kan sedan rösta på förslagen. De förslag som får flest röster diskuterar du med politikerna på så kallade rådslag.

Barbrobetalar

Kontakta politiker och förvaltningar

Kontakta kommunalråden

Du kan ta kontakt med någon av de fyra kommunalråden. De representerar Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Kontakta partierna

Du kan ta kontakt med gruppledarna för de politiska partierna i kommunfullmäktige.

Kontakta politikerna

Du kan också vända dig till någon av de cirka 300 politikerna i kommunen. Deras namn, telefonnummer och e-postadresser finns i kommunens förtroendemannaregister.

Kontakta de politiska nämnderna

Vill du veta mera om ett speciellt ärende eller diskutera en särskild fråga kan det vara bra att kontakta politikerna i den nämnd som ansvarar för den verksamhet som frågan gäller.

De politiska nämnderna

Kontakta förvaltningarna

Har du praktiska frågor om kommunens service är du välkommen att kontakta den förvaltning som ansvarar för frågan.

Förvaltningarna i kommunen

Kontakta gärna