Invånardialog

I Kungsbacka har vi sedan länge ett nära samarbete med våra invånare, och vi strävar efter att hitta nya vägar för invånarna att komma till tals och påverka samhället.

Samråd, möten, fokusgrupper och enkäter via Kungsbacka e-panel är exempel på invånardialoger som vi håller under året.

Alla kan vara med i e-panelen - läs mera här

Några av våra tidigare invånardialoger:

 • Utveckling och framtida byggnation av Anneberg centrum
 • Nya Hede station
 • Nytt badhus
 • Mitt Kungsbacka
 • Kommunala lokaler
 • Kungsbacka torg
 • Trygghet
 • Friluftsliv
 • Mottagande av nyanlända
 • Framtida boende för seniorer

Förutsättningar för bättre beslut

Förr var det vanligt att människor var medlemmar i politiska partier. Medlemskap i politiska partier och föreningar var en viktig del i byggandet av välfärdsstaten. Då var det också lätt för förtroendevalda att lyssna på medlemmarna och på så sätt ta pulsen på samhället.

Eftersom det idag inte är lika vanligt att invånarna är medlemmar i politiska partierna testar vi i Kungsbacka nya former för inflytande och delaktighet för att kunna hantera vår tids utmaningar och ta del av människors engagemang. 

Invånardialog ger politiker och tjänstemän förutsättningar att fatta bättre beslut och bättre förstå behov och möjligheter hos invånarna i kommunen.

En ny tid ger nya dialoger

Eftersom det idag inte är lika vanligt med engagemang i politiska partier testar vi i Kungsbacka andra och nya former för inflytande och delaktighet för att kunna hantera vår tids utmaningar och ta del av människors engagemang i en alltmer digitaliserad och föränderlig omvärld.

Invånardialoger kan därför idag ta plats i nya kanaler och på nya sätt. Ett exempel på detta är vår kampanj och fototävling Mitt Kungsbacka, #mittkba. Kampanjen utgick från den sociala kanalen Instagram där många invånare delade med sig av sina tankar på vad man vill behålla, utveckla och förbättra i framtidens Kungsbacka. Mitt Kungsbacka syntes också på en rad fysiska platser i kommunen där vi lät våra invånare diskutera och tycka till om framtidens Kungsbacka.

I samband med kampanjen lät vi också en gymnasieklass på Aranäsgymnasiet att under fyra veckor ta över kontot och dela med sig av sina tankar kring hur det är att vara ung i Kungsbacka. Under veckorna diskuterades bland annat områden som demokrati, kollektivtrafik, nätmobbing, miljöfrågor och fritidsaktiviteter.   

Läs mer om Mitt Kungsbacka

Policy för invånardialog

Hösten 2014 antog kommunfullmäktige en policy för invånardialog. Policyn
innehåller huvudprinciper som är styrande i arbetet med invånardialog i kommunen. Huvudprinciperna är:

 • Dialog ska vara på riktigt      
 • Omfatta något viktigt   
 • Kunna ge resultat

Huvudprinciperna har underliggande principer kopplande till sig, så kallade tillämpningsanvisningar. Tillämpningsanvisningarna syftar till att
beskriva hur vi lever upp till huvudprinciperna.

Hela policyn finner du under rubriken "Dokument" längre ner på denna sida.

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Resultat från dialoger