Ung och arbetssökande

Söderbro är en mötesplats för arbetssökande ungdomar och unga vuxna. Samlingsnamnet för verksamheten är Söderbro och vi finns i Kyrkskolan på Södra Torggatan i centrala Kungsbacka.

Hur får jag kontakt med Söderbro?

Genom din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Individ & Familjeomsorg. Du kan också kontakta Söderbro direkt.

Vilket stöd kan jag få av Söderbro?

På Söderbro finns många möjligheter i form av vägledning, praktik eller andra insatser. Vi utgår från dina behov och önskemål. Syftet är att du ska hitta en meningsfull studieform, få stöd i att söka arbete eller någon annan aktivitet som tar dig vidare i livet. På ett enkelt sätt får du här kontakt med bland andra arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, arbetslivssekreterare, socialsekreterare och pedagoger.

Om Söderbro

Söderbro är ett samarbete mellan Kungsbacka kommun och Arbetsförmedlingen Kungsbacka. Vi arbetar utifrån en överenskommelse som är framtagen ur Delegationen för unga till arbete.

Söderbro arbetar även på uppdrag av det Kommunala aktivitetsansvaret med ungdomar under 20 år, som har avbrutit sina studier eller som befinner sig i riskzonen för ett studieavbrott.

Läs mer här om avbrott från gymnasiestudier

Kontakta gärna