Näringslivskalendarium

Här hittar du aktiviteter för 2018. Några arrangemang är öppna för alla medan andra riktar sig till specifika målgrupper. Nya arrangemang tillkommer under våren.

Frukostklubben hösten 2018

Höstens frukostklubbar anordnas 6 september, 4 oktober, 1 november och 6 december. Program kommer inom kort.

Kontakta gärna